Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Ako si vybrať a správne používať respirátor? 

V súvislosti s výskytom nového ochorenia v posledných dňoch rezonuje v spoločnosti téma Koronavírus a s ním spojené používanie ochranných pomôcok - rúšok a respirátorov. Veľa ľudí má z vírusu obavy a kladie si otázku, či je potrebné si tieto prostriedky zaobstarať a používať.

ako-vybrat-a-spravne-pouzivat-respirator_1

Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ich nosenie v krajinách, kde sa ešte nevyskytol nový koronavírus nie je nutné. Odporúča sa používať ochranné rúška a respirátory v zahraničí v oblastiach, kde bolo zaznamenaných viacero prípadov tohto ochorenia. Tiež je to vhodné na miestach s väčším počtom osôb ako sú letiská, stanice, obchodné centrá, námestia a pod. Prostriedky na ochranu dýchacích ciest je však vhodné si zaobstarať a nosiť ako prevenciu, ak máte obavy z iných ochorení. Vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu sa vo vašej blízkosti môže objaviť osoba s iným respiračným ochorením.

Rozdiel medzi rúškom a respirátorom

Ochranné rúška poskytujú iba čiastočnú ochranu. Funkciou ochranného rúška je vytvoriť jednoduchú bariéru. Z tela chorých ľudí sa vylučujú mikroorganizmy, ktoré sa prenášajú vzduchom. Ochranné rúška slúžia predovšetkým ako bezprostredná ochrana pred rozptýlením malých kvapôčok pri kýchaní alebo kašlaní z tela chorého na ostatných v jeho blízkosti. To znamená, že ochranné rúška sú určené najmä pre chorých ľudí, ktorí nechcú nakaziť ostatných vo svojom okolí. Ochranné rúška sú zvyčajne navrhované jednoducho, teda nie je možné nastaviť ich tak, aby priliehali tesne k pokožke v okolí úst a nosa. Tým sa značne znižuje ich účinnosť. Zdravého človeka chránia pred vstupom patogénov do jeho organizmu iba v minimálnej miere alebo vôbec. Ochranné rúška sú vhodnejšia alternatíva pre chorých, ktorí už kašľú či kýchajú a  nechcú preniesť nákazu na iných napr. na svojich rodinných príslušníkov, s ktorými sú denne v bezprostrednej blízkosti.

Respirátory musia spĺňať prísnejšie kritériá ako ochranné rúška. Sú dizajnované na to, aby zabezpečili utesnenie medzi respirátorom a vašou tvárou. Vďaka nim ste vystavený výrazne nižšiemu počtu potenciálne patogénnych čiastočiek, ktoré sú rozptýlené vo vzduchu. Respirátory fungujú na princípe filtrovania vzduchu, ktorý človek vdychuje a zachytávajú z neho škodliviny. Úlohou respirátora je teda zabrániť vstupu škodlivých látok do dýchacieho systému zdravého človeka. Respirátor je teda vhodnejší na použitie v priestoroch, o ktorých viete, že sú plné pravdepodobne infekčných ľudí. Ak ste zdravý a bojíte sa, že by ste sa mohli nakaziť, odporúča sa uprednostniť respirátor pred ochranným rúškom, nakoľko je podstatne účinnejší.

Typy respirátorov

Respirátory FFP1 – táto skupina respirátorov je vybavená filtrom, ktorý je vhodné použiť v prostredí bez výraznej škodlivosti. Respirátory FFP1 sú schopné zachytiť častice s účinnosťou 78%. Ich filtre dokážu filtrovať hmotné častice, prach, peľ. Nie sú schopné zachytiť vírusy, teda nie sú vhodné do prostredia s výskytom patogénov. Neposkytujú ochranu ani pred karcinogénmi a rádioaktivitou. Respirátor triedy FFP1 je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú ochrániť svoje dýchacie orgány pri práci v potravinárskom a stavebníckom priemysle.

Respirátory FFP2respirátory tejto skupiny musia byť schopné zachytávať minimálne 92% častíc, ktoré sú vo vzduchu. Odporúčajú sa použiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú zdraviu škodlivé a mutagénne látky, ktoré môžu ohroziť dýchací systém pracovníkov. Ich použitie sa odporúča napríklad pre pracovníkov v banskom priemysle. Často sa používajú aj pri prácach, kde sa spracovávajú kovy. V tomto prostredí sa pracovníci dostávajú do kontaktu s dymom alebo aerosólmi, ktoré pri dlhodobom vystavení spôsobujú závažné ochorenia dýchacích ciest. Zvyšuje sa aj riziko následných chorôb ako je napríklad aktívna pľúcna tuberkulóza. Respirátory FFP2 je vhodné používať ako ochranu pred škodlivými časticami a aerosólmi (drevené, železné, sklenené vlákna), pesticídmi rozpustnými vo vode, biologickými zlúčeninami, plesňou, hubami,  prachom z rastlín v poľnohospodárstve a výfukovými plynmi.   

Respirátory FFP3 – tieto respirátory ponúkajú najvyššiu možnú ochranu dýchacieho ústrojenstva. Na túto skupinu respirátorov sú kladené požiadavky na minimálne 98% úroveň ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm. Zvyknú sa používať napríklad v chemickom priemysle. Respirátory s označením FFP3 filtrujú aj jedovaté, rakovinotvorné a rádioaktívne častice.

Ako správne používať ochranné rúška a respirátory?

Pred nasadením ochranného rúška alebo respirátora je potrebné si umyť ruky vodou a mydlom. Je dôležité si pred nasadením rúško alebo respirátor poriadne prehliadnuť kvôli prípadným trhlinám alebo iným poškodeniam. Respirátor a ochranné rúško si nasaďte tak, aby mali čo najtesnejší kontakt s pokožkou. Okraje zaistite, aby neodstávali. Správne nasadené ochranné pomôcky majú zakrývať ústa nos aj bradu. Pri snímaní ochranných pomôcok z tváre sa nedotýkajte časti, ktorá filtrovala vzduch. Doba účinnosti týchto pomôcok závisí od viacerých faktorov. Je to frekvencia dýchania, koncentrácia znečisťujúcej látky, teplota a vlhkosť. Tieto faktory pôsobia na rôznych pracoviskách rôzne. Aby bol respirátor účinný, musí tesne priliehať k tvári. Páni s bradou musia byť oholení. Cez netesnosti, ktoré by spôsobila brada by mohol prenikať nefiltrovaný vzduch a respirátor by stratil účinnosť.   

Plánujete svoju výbavu ochranných pomôcok doplniť o respirátor? Pozrite si ponuku respirátorov na našich web stránkach. Potrebujete s výberom poradiť? Zastavte sa osobne v niektorej z predajní DUAL BP