Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Formulár na vrátenie tovaru

FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU V LEHOTE DO 14 DNÍ

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Spotrebiteľ:
Meno a priezvisko,titul: .............................................................................................................

Adresa bydliska: .............................................................................................................

Telefón: ..................................Email: ..................................................................

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

DUAL BP, spol. s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 38122/B, oddiel Sro, sídlo: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 35 962 135, DIČ: 2022079576, IČ DPH: SK2022079576. Štatutárny orgán (konatelia): Marián Bagita. (ďalej ako „predávajúci“)
Kontaktná adresa pre vrátenie tovaru:
Adresa pre vrátenie tovaru: DUAL BP, spol. s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke DUAL BP s.r.o. s týmto vyplneným formulárom. Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy emailom: ba@dualbp.sk

Číslo faktúry / objednávky : .......................................................................................................................

Špecifikácia (druh) tovaru: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Číslo účtu, kam má byť suma vrátená bezhotovostným prevodom / ( alebo IBAN):

......................................................................................................................

 

....................................................................          Dátum a podpis spotrebiteľa

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy - t.j.kúpnu cenu s najnižšími ponúkanými nákladmi na doručenie v rámci SR.
Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený späť neporušený v pôvodnom obale poštou alebo osobne do pobočky DUAL BP s.r.o.

Potvrdenie pobočky pri osobnom vrátení tovaru:

 

......................................................  podpis a meno zamestnanca

DUAL BP s.r.o. dátum, pečiatka

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie