Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Formulár na výmenu tovaru

FORMULÁR NA VÝMENU TOVARU V LEHOTE DO 14 DNÍ

Výmena tovaru zdarma cez ktorúkoľvek zásielkovňu 


Spotrebiteľ / zákazník:
Meno a priezvisko,titul: ..............................................................................................................................................................

Adresa bydliska: .........................................................................................................................................................................

Tovar poslať do pobočky Zásielkovňa, adresa: ........................................................................................................................

Telefón: ..................................Email: ...........................................................................................................................................

Spotrebiteľ týmto žiada o výmenu tovaru s predávajúcim:

DUAL BP, spol. s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 38122/B, oddiel Sro, sídlo: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 35 962 135, DIČ: 2022079576, IČ DPH: SK2022079576. Štatutárny orgán (konatelia): Marián Bagita. (ďalej ako „predávajúci“)
Kontaktná adresa pre vrátenie tovaru:
Adresa pre vrátenie tovaru: DUAL BP, spol. s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke DUAL BP s.r.o. s týmto vyplneným formulárom. Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy emailom: kontakt@dualbp.sk

Číslo faktúry / objednávky : .......................................................................................................................

Špecifikácia (druh) tovaru:  (tovar musí byť nenosený - neopotrebovaný s visačkami,  v pôvodnom nepopísom obale)


.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Prosím vymeniť za tovar:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

....................................................................                                        Dátum a podpis spotrebiteľa

KÓD DUAL BP pre ZÁSIELKOVŇU pre odoslanie tovaru na jednu výmenu ZDARMA:

90499796

 

Potvrdenie pobočky pri osobnom vrátení tovaru:

 

......................................................  podpis a meno zamestnanca


DUAL BP s.r.o. dátum, pečiatka