Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Ako ochrániť hlavu pred pracovným úrazom?

Ako ochrániť hlavu pred pracovným úrazom?

 

Všetci sa zhodneme na tom, že hlava patrí medzi najcitlivejšie miesta na tele.  Neočakávaný náraz, padajúce predmety či priveľký tlak na hlavu môže spôsobiť fatálne následky. Ukážeme vám efektívne ako ochraniť hlavu pred pracovným úrazom. 

 

Prostriedky na ochranu hlavy sú neraz pri samotnej práci nepohodlné, ale nevyhnutné. Chránia hlavu pred pracovným úrazom, ktorý spôsobujú padajúce veci, alebo údery. Tie prichádzajú zväčša neočakávane pri pošmyknutí, alebo narazení. Preto je dôležité vybrať si správny typ ochrany hlavy. Rozoznávame niekoľko základných druhov: 

 

  1. Ochranné prilby

 

Každá ochranná prilba musí byť v súlade so slovenskými a európskymi normami. Musí byť patrične označená. Jej hlavnou funkciou je najmä ochrániť lebečnú časť hlavy počas výkonu práce. Bez ohľadu na oblasť používania. Či už je to ochrana pred elektrickým prúdom, žiarením či vysokou teplotou. Prilba zabezpečuje ochranu tým, že absorbuje silu úderu čiastočným zničením, poškodením samotnej prilby, upínacích popruhov, alebo ochrannej výstelky. Niektoré typy bývajú vybavené aj chráničmi sluchu alebo ochrannými priezormi. 

 

pastedGraphic.png

 

 

  1. Protinárazové čiapky

 

Protinárazové čapice poskytujú menšiu ochranu pri práci ako ochranné prilby. Primárne slúžia k ochrane pred zachytením vlasov do otáčajúcich sa častí strojov. Či už je to napríklad fréza, hriadeľ, alebo vŕtačka. Súčasne čiapka chráni pred veľkým znečistením hlavy a znižuje riziko tepelných a chemických vplyvov. 

 

  1. Sieťky a šály 

 

Tieto ochranné pomôcky môžete stretnúť najmä v potravinárstve. Ich primárnou funkciou je ochrana výrobkov pred znečistením, ale i zamedzeniu zachytaniu vlasov do pohybujúcich sa častí stoja.  Sekundárnou funkciou je ochrana pred zašpinením hlavy.  

 

  1. Ochranné hutnícke klobúky 

 

Ide o špecifický typ ochrany hlavy, je však dôležité ho neopomenúť. Používajú sa najmä v prevádzkach, kde sú zamestnanci vystavení vysokým teplotám. Ochranné hutnícke klobúky chránia hlavu pred horúcimi časticami, tepelným žiarením a zaprášením. 

 

Pozor na označenia

 

Každá bezpečnostná prilba musí byť označená. Vyberajte si preto len overených predajcov, ktorí majú v sortimente výrobky, ktoré spĺňajú všetky požadované podmienky. Každá ochranná prilba resp. chrániče musia mať označenie CE, ktoré umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec, ak výrobok spĺňa požiadavky NV SR č. 35/2008 Z. z., ktoré je transpozíciou smernice 89/686/EHS. Bez označenia CE nesmú byť predmetné výrobky uvedené na trh, pričom toto označenie môže byť uvedené priamo na výrobku, na jeho obale alebo na pripevnenom štítku. Okrem označenia CE musí mať prilba aj číslo normy, názov modelu, voliteľné požiadavky, normu EN50365, číslo výrobnej šarže, identifikáciu výrobcu, veľkosť, rok a mesiac výroby, dobu životnosti prilby.

 

Dobré si uvedomiť! 

 

Napriek tomu, že ochranné prilby chránia hlavu pred nárazmi a padajúcimi predmetmi nedokážu pomôcť v každej situácii. Ak je padajúci predmet ťažký, alebo veľký môže napriek noseniu ochrannej prilby dôjsť k poškodeniu krku, alebo chrbtice. Buďte preto ostražitý pri výkone vašej práce. Ak bola ochranná prilba vystavená tvrdému nárazu, musí byť bezodkladne vymenená za novú. To platí aj v situácii ak je puknutá, alebo zlomená. Máme pre vás ešte jedno odporúčanie. Dávajte si pozor na jej životnosť. Každá ochranná prilba má totiž vymedzenú životnosť. Tá sa pohybuje zväčša do dvoch rokov. Po tomto termíne je potrebné ju vymeniť za novú. Ak ste ich nakúpili do zásoby, skladujte ich v originálnych škatuliach na chladnom a tmavom mieste. Aj tu platí obmedzenie. Môžu by totiž použité maximálne do piatich rokov.  

 

Kam ju nosiť? 

 

Nepovieme nič nové, keď skonštatujeme, že ochranné prilby je potrebné nosiť všade tam, kde je to jasne vymedzené. Stretnúť sa môžete s upozornením, že je to zóna, ktorá si vyžaduje nosenie ochrannej prilby. Najčastejšie sú to stavbárske či logistické práce. Čiže staveniská, výrobné haly či najrôznejšie priemyselné oblasti. Častým nedostatkom mnohých zamestnancov býva aj to, že si zabúdajú zapnúť popruh na brade. Ochranná prilba je tak na hlave nestabilná a môže ju zamestnanec v kritickej situácii stratiť.