POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 60 €.

Pomôcka na výber vhodnej ochrany dýchacích ciest

Pre výber vhodnej pracovnej pomôcky na ochranu dýchacích ciest je nutné pred vstupom na kontaminované pracovisko:

 

1. Zistiť škodlivé faktory, ktoré môžu ovplyvniť zdravie človeka (druh škodliviny, prípadne koncentrácia škodliviny vo vzduchu, resp.koncentrácia kyslíka) 

2. Zistíme faktory, ktoré nám ovplyvňujú výber ochrannej pomôcky t.j: 

  • namáhavosť prevádzanej práce 
  • doba používania (napríklad, či len určitú dobu a stačí Vám alebo celý deň)
  • teplota na pracovisku
  • pohyb vzduchu a podobne

 

Stručné vysvetlenie označenia respirátorov:
  Polomasky triedy FFP1- P1 Polomasky triedy FFP2 - P2 Polomasky triedy FFP3 - P3

Faktor ochrany APF

 4 10 20

Prípustný expozičný limit PEL

 4 12 50

Najvyššia prípustná koncentrácia v prostredí NPK  

4 12 50

Príklady použitia

 

 

Nízke úrovne jemného prachu/aerosolov na báze oleja alebo vody (napr. ručné pieskovanie, vŕtanie a rezanie) Stredná úroveň jemného prachu / aerosolov na báze olejov a vody (sadra, cement, pieskovanie, drevený prach) Vyššia úroveň jemného prachu / aerosolov na báze olejov a vody (nebezpečný prach z liečiv, biologické vlákna)
Farebné označenie na ochrannom prostriedku  žltá farba  modrá farba červená farba