Pobočky Nové Mesto a Trenčín - otvorené AJ V NEDEĽU.

Pomôcka na výber vhodnej ochrany dýchacích ciest

Pre výber vhodnej pracovnej pomôcky na ochranu dýchacích ciest je nutné pred vstupom na kontaminované pracovisko:

 

1. Zistiť škodlivé faktory, ktoré môžu ovplyvniť zdravie človeka (druh škodliviny, prípadne koncentrácia škodliviny vo vzduchu, resp.koncentrácia kyslíka) 

2. Zistíme faktory, ktoré nám ovplyvňujú výber ochrannej pomôcky t.j: 

  • namáhavosť prevádzanej práce 
  • doba používania (napríklad, či len určitú dobu a stačí Vám alebo celý deň)
  • teplota na pracovisku
  • pohyb vzduchu a podobne

 

Stručné vysvetlenie označenia respirátorov:

Screenshot (33)