certifikat Veľkostné tabuľky Newsletter

Ochrana osobných údajov

1. Kedy DUAL BP používa a spracúva osobné údaje:
 

 

Vieme, že je pre Vás obozretné nakladanie s Vašimi osobnými údajmi veľmi dôležité. Keďže ochrana údajov má preto vysokú hodnotu aj v podniku DUAL BP s.r.o., dodržujeme pri zisťovaní, spracovaní a používaní prísne zákonné ustanovenia zákona  o ochrane osobných údajov.  Zásadne platí, že môžete navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste museli uviesť osobné údaje. V niektorých prípadoch od Vás ale tieto údaje potrebujeme, a to:

  • pri objednávke

  • pri účasti na súťažiach
  • pri kontakte s nami
  • pri vyžiadaní katalógu
  • pri predplatení/zrušení informačného spravodajcu 

Vaše údaje nám pomáhajú individuálne vytvárať a stále zlepšovať Váš zážitok z nakupovania. Používame jednotlivé osobné údaje na realizáciu objednávok, na dodávanie tovaru, na kontrolu bonity, na realizáciu platby, aby sa predišlo zneužitiu našich internetových stránok a aby sme Vás informovali o objednávkach, produktoch, službách a ponukách.

Aby sme sa s Vami mohli spojiť jednoduchšie a rýchlejšie než poštou, prosíme Vás, aby ste nám udali Vašu e-mailovú adresu. Samozrejme ju používame na reklamné účely iba vtedy, ak k tomu dáte výslovný súhlas.

2. Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi?

Osobné údaje uložíme v prvom rade kvôli optimálnej realizácii objednávky. Po odoslaní Vašej objednávky údaje sa nepoužívajú, iba ak ste si sami navolili zasielanie newsletterov na našej stránke.
Zasielaním zároveň súhlasite s použitím zadanej e-mailovej adresy na ten daný účel.

3. Používame COOKIES?

DUAL BP používa Cookies, ktoré nám umožňujú spríjemniť Vám Váš nákup čo možno najviac. V našich Cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

  • Cookies nemôžu prenášať vírusy.
  • Cookies nemôžu prečítať údaje z harddisku.
  • Vaša e-mailová adresa sa používaním Cookies nezverejní.
  • Nemôžu byť nepozorovane odosielané žiadne e-maily.
  • Iné webové servery nemôžu prečítať Cookies.

 

4. Dotazy

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na čísle: 0905 229976 alebo dualbp@dualbp.sk