certifikat Veľkostné tabuľky Newsletter

Chránená dielňa


Náhradné plnenie


Podľa Zákona č.5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti je spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, povinná zamestnávať 3.2% zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, musí:
a) za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - alebo

b) využije náhradné plnenie a zadá zákazku chránenej dielni,ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím.

 


Využite túto možnosť u nás, naša chránená dieľňa:
Jesenského 4, Pezinok

 

Kalkulačka náhradného plnenia:

http://www.dielne.sk/vypocet-nahradneho-plnenia